{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Gebiet an der Basenowa Straße

3,5 Hektar; das Gebiet für Port-Aktivität bezeichnet.