{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Komunikat ZMPSiŚ SA z dn. 14.03.2020
Z uwagi na obecnie panującą sytuację związaną z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, iż:

  1. Odmowie zejścia na ląd członkom załóg statków handlowych nie spełniającym wymogów określonych w par. 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ( Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 435 ).
  2. Odebraniu od członków załóg, którym udzielone zostanie prawo zejścia, wypełnionej  przez nich Karty Identyfikacyjnej oraz skierowaniu ich do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni.
  3. Dokonaniu przez wyznaczonych funkcjonariuszy pomiaru temperatury ciała członków załóg. Postępowanie z członkami załóg, u których stwierdzone zostanie podwyższenie temperatury ciała ponad 38 st. C, będzie uzależnione od decyzji Granicznego Inspektora Sanitarnego.
  4. Ekipa kontrolna SG każdorazowo powiadomi operatora przeładunkowego i Koordynację Obrotu Portowego ZMPSiŚ S.A. o zakończeniu odprawy i możliwości obsługi statku.
  5. Dane członków załogi, którym udzielona zostanie zgoda na zejście ze statku, zostaną przekazane pracownikom ochrony portu.
  6. Ekipa Kontrolna SG udzieli kapitanom statków instrukcji dot. zakazu zejścia marynarzy z pokładu statku. Wobec członków załóg naruszających zakaz zastosowane zostaną sankcje karne
  7. Patrole SG będą dokonywały kontroli stanu przestrzegania zakazu opuszczania statku przez marynarzy.
  8. Osobą kontaktową w zakresie kontroli granicznej w morskich przejściach granicznych w Szczecinie i Świnoujściu jest Kierownik Działu Bezpieczeństwa Portów – Adam Pawlak, tel. 502 691 162.

Jednocześnie zapewniamy, że podjęte działania prewencyjne nie zaburzają funkcjonowania pracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w żadnym obszarze.