{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt LaboratoriumDział Ochrony Środowiska i BHP
Laboratorium Badań Środowiska
i Higieny Pracy       
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel. (091) 4 308 935 , 4 308 147
fax (091) 4 308 119
Laboratorium@port.szczecin.pl

Kierownik Laboratorium
Emil Cyraniak
email: e.cyraniak@port.szczecin.pl