{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt w sytuacji zagrożeńW sytuacjach nagłego zagrożenia w porcie lub na statkach, sygnał bezzwłocznie należy skierować do: