{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kontakt
 Dział Ochrony Środowiska i BHP – IOS

Beata Płatkowska

Kierownik Działu Ochrony Środowiska i BHP

tel.  91 430 89 32

tel. kom. 607 920 119

 

 

 

 

 

b.platkowska@port.szczecin.pl

 

Kamila Szmalenberg-Stecko 

Specjalista ds. ochrony środowiska

tel.  91 430 89 20

 

 

 

 

 

k.szmalenberg@port.szczecin.pl

Magdalena Masalska

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska
 i BHP

tel.  91 430 80 46

 

 

 

 

 

m.masalska@port.szczecin.pl

Paulina Dołhań

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska

tel.  91 430 89 30

 

 

 

 

 

p.dolhan@port.szczecin.pl

Katarzyna Skowrońska

Starszy inspektor ds. ochrony środowiska
 i BHP

tel.  91 430 87 32

 

 

 

 

 

k.skowronska@port.szczecin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy - IOS-I

 Emil Cyraniak

Kierownik Laboratorium

tel.  91 430 89 35

 

 

fax. 91 430 81 19

 

 

e.cyraniak@port.szczecin.pl