{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Ładunki niebezpiecznePorty w Szczecinie i Świnoujściu przygotowane są do przyjęcia ładunków niebezpiecznych. Posiadają zarówno magazyny dla obsługi ładunków niebezpiecznych, jak i place składowania kontenerów z towarami niebezpiecznymi.

System bezpieczeństwa i ochrony obiektów administrowanych przez ZMPSiŚ SA podlega wewnętrznym oraz zewnętrznym uregulowaniom, gdzie zgodnie ze strategią zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zostały utworzone wewnętrzne procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz system powiadamiania o zagrożeniach. Poprzez zintegrowanie tych systemów w portach w Szczecinie i Świnoujściu realizowany jest m.in. transport materiałów niebezpiecznych oraz o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na wyznaczonych obiektach portowych. Transport ten odbywa się w oparciu o:

Wewnętrzny system odpowiedzi na zagrożenie jest realizowany wielokierunkowo. Za jego zastosowanie odpowiedzialne są wyznaczone osoby funkcyjne w strukturach przedsiębiorstw spedycyjnych, operatorów portowych zaangażowanych w prace na rzecz przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.