{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Pierwszy gazowiec w ŚwinoujściuW piątek 11 grudnia br. zawinął do terminalu LNG w Świnoujściu pierwszy statek z dostawą skroplonego gazu ziemnego. Metanowiec „Al Nuaman” dostarczył ok. 210 tys. m sześciennych surowca przeznaczonego do schłodzenia i rozruchu instalacji.


Na budowę terminala LNG w Świnoujściu składały się cztery projekty. Pierwszy to inwestycja zrealizowana przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w postaci budowy nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Drugi – wykonany przez Urząd Morski w Szczecinie - budowa falochronu osłonowego oraz toru wodnego wraz z obrotnicą. Trzeci, to budowa lądowej części terminala – zrealizowana przez PLNG. I czwarty - budowa systemu przesyłowego gazu łączącego nowo budowany terminal z krajowym systemem krajowych gazociągów – odpowiedzialny OPG Gaz – System S.A. Funkcję koordynatora dla całego programu LNG, z uwagi na jego skomplikowany i złożony system pełni  Spółka Gaz – System.

Zakres inwestycji wykonanej w 2012 r. przez ZMPSiŚ SA, związanej z budową nabrzeża w porcie zewnętrznym obejmował budowę stanowiska statkowego z systemem bezpiecznego cumowania jednostki LNG, budowę estakady dla infrastruktury przesyłu LNG z części morskiej do części lądowej terminala, budowę platformy technologicznej oraz niezbędne roboty czerpalne, jak pogłębienie akwenu przy nabrzeżu. Nabrzeże umożliwia obsługę jednostek o maksymalnej długości 315 m, szerokości 50 m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5 m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m3. Wartość wykonanej inwestycji to prawie 182 mln zł. Dofinansowanie unijne 80,3 mln zł. (Monika Woźniak-Lewandowska)