{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Polityka systemu zarządzania Laboratorium Badań Środowiska i Higieny PracyNajważniejszym celem systemu zarządzania jest zapewnienie spełnienia wymagań klientów Laboratorium poprzez wykonywanie działalności laboratoryjnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz w taki sposób, aby spełnione były wymagania normy ISO/IEC 17025, klientów, organów stanowiących oraz organizacji udzielającej uznania.

Działalność laboratoryjna jest organizowana i zarządzana w sposób, który zapewnia bezstronność oraz poufność w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz swoich klientów.

Spełnienie wymaganych standardów możliwe jest dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanego i bezstronnego personelu, wolnego od jakichkolwiek nacisków i wpływów wewnętrznych oraz zewnętrznych, świadomie stosującego w swojej pracy zasady wynikające z ustanowionego systemu zarządzania oraz polityk Spółki.

Aby zapewnić, że system zarządzania osiąga zamierzone rezultaty, zwiększa możliwości osiągania zamierzeń i celów oraz zapobiega wystąpieniu niepożądanych skutków, w tym również potencjalnych, wynikających z działalności laboratoryjnej, Laboratorium rozpatruje ryzyka oraz szanse związane z działalnością laboratoryjną.

Polityka systemu zarządzania realizowana jest poprzez:

 

Cele systemu zarządzania:

 

Jako Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny, w imieniu kadry kierowniczej oraz pracowników Laboratorium, deklaruję funkcjonowanie Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ciągłe doskonalenie, a także nasze zaangażowanie w realizację polityki systemu zarządzania Laboratorium i zapewnienie niezbędnych środków do jej realizacji.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny