{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Poprawić żeglowność OdrySeminarium podsumowujące Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry odbyło się 28 listopada br. w Szczecinie.


Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry dotyczył skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej od Koźla do Brzegu Dolnego. Jego efektem są m.in. koncepcje techniczne modernizacji istniejących na tym odcinku drogi wodnej 24 stopni wodnych oraz dostosowania szlaku żeglownego pomiędzy tym stopniami do klasy żeglowności Va. Niektóre z tych koncepcji zaprezentowane zostały w trakcie seminarium.

Program seminarium przewidywał również omówienie wybranych zagadnień badawczych Projektu, zestawienie prac niezbędnych dla modernizacji Odry skanalizowanej do klasy żeglowności Va, a także prześwitów pod mostami na Odrze skanalizowanej po jej modernizacji.

Przedstawiony został także cel i zakres opracowywanej obecnie Wstępnej Koncepcji  Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej, kolejnego zadania realizowanego przez utworzone w strukturach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Biuro ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W seminarium wzięli udział partnerzy Projektu oraz przedstawiciele instytucji zainteresowanych jego wynikami ze względu na swoje ustawowe obowiązki, czyli Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiedzialne za opracowanie projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonujące prawa właścicielskie w stosunku do Odry oraz dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej.

Projekt badawczy w zakresie poprawy żeglowności rzeki Odry zrealizowała Politechnika Wrocławska na zamówienie podmiotów postrzegających modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, jako szansę dla swojego rozwoju, tj.  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Grupa Azoty: Zakłady Chemiczne „Police” SA i Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz Polska Żegluga Morska.