{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Posiedzenie Rady Nadzorczej4.11.2008 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Swinoujscie S.A. Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat wyników ekonomiczno-finansowych Spółki za 9 miesięcy bieżącego roku, poznali aktualny stan realizacji inwestycji- ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć finansowanych z kredytu Banku Światowego i ERDF .