{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Poszerzony zakres badańLaboratorium Badań Środowiska Pracy, działające w strukturach ZMPSiŚ S.A., rozszerzyło posiadany Zakres Akredytacji o metody badawcze stosowane podczas badania wód oraz ścieków.