{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejPracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Działa od 24 lat, powstała w 1989 r. Obecnie reprezentuje 7500 firm, zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w tej organizacji zatrudniają ok. 4 mln pracowników.


Podstawowym celem Pracodawców RP jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej.
Współpraca z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w ramach porozumienia dotyczy między innymi udziału w opiniowaniu konsultowanych z Pracodawcami RP projektów aktów prawnych, prezentowaniu opinii w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa, a także podejmowania działań na rzecz ograniczenia barier stojących przed polską przedsiębiorczością.

Spółka jest pełnoprawnym członkiem zwyczajnym tej organizacji od dnia 21 grudnia 2012 roku.