{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000Informujemy o możliwości zapoznania się z projektami planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (obszary morskie). 


Plany te są dostępne na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://www.natura2000ums.eu/materialy/

Istnieje możliwość składania uwag i wniosków do przedmiotowej dokumentacji w terminie do dnia 19 grudnia 2014r. Szczegóły: http://www.natura2000ums.eu/aktualnosci/