{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2015
 

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2014

2015

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

344,4

4 601,8

212,5

3 119,8

61,7

67,8

2

Ruda

188,8

1 880,4

149,8

1 851,9

79,3

98,5

3

Inne masowe

330,4

3 250,0

318,1

3 451,0

96,3

106,2

4

Zboże

209,5

1 644,3

147,1

1 743,9

70,2

106,1

5

Drewno

1,5

17,4

0,8

14,3

53,3

82,2

6

Drobnica                    

728,4

10 337,2

869,6

11 254,6

119,4

108,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

528,4

7 367,7

630,8

8 076,6

119,4

109,6

7

Ropa i przetwory

136,1

1 670,3

193,1

1 738,9

141,9

104,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 939,1

23 401,4

1 891,0

23 174,4

97,5

99,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 117,0

78 439,0

7 172,0

87 784,0

100,8

111,9

Źródło:  Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.15.01.2016r.