{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu20.12.2019  - podpisanie umowy w CUPT na projekt: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Wartość całkowita projektu: 118,3 mln zł. Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł. Realizacja projektu: październik 2023 r.

11.05.2020 - przekazanie placu budowy firmie JAMP Spółka z o.o. z Wrocławia, która wykona przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu.

11.05.2020 - ZMPSiŚ stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne

20.08.2020 - Inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i ekologię w porcie w Świnoujściu (decyzja wojewody)

 2.09.2020 - Kolejne działanie proekologiczne w porcie Szczecin (decyzja wojewody)

22.12.2020- przetwarg na roboty

11.01.2021 - Zielony port coraz bliżej. ZMPSiŚ szuka wykonawcy, który zmodernizuje infrastrukturę techniczną

12.01.2021- Będzie nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście

19.01.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty w ramach  zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "Realizacja zadań promocyjno-informacyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”

12.02.2021 - podpisanie umowy z Wykonawcą na  działania promocyjno-informacyjnych projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”

29.04.2021 - W portach Szczecin-Świnoujście cztery firmy chcą modernizować infrastrukturę techniczną

6.05.2021 - Umowa podpisana, nowoczesna i ekologiczna kotłownia na Terminalu Promowym Świnoujście jeszcze w tym roku