{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

The meeting with the voivodeOn Tuesday, October 22, 2019, the president of board, Krzysztof Urbaś met with the voivode of the West Pomerania, Tomasz Hinc. 


The conversation concerned the Oder waterway and container terminal in Świnoujście.