{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Wspólne ćwiczenia niemieckich i polskich strażaków9.10.2008 strażacy z zawodowej straży pożarnej z Berlina i członkowie grupy wysokościowej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 ze Szczecina przeprowadzili wspólne ćwiczenia na elewatorze "EWA".