{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Zakres badańLaboratorium świadczy usługi na zlecenie innych komórek organizacyjnych ZMPSiŚ S.A. oraz dla klientów zewnętrznych w zakresie: