port Szczecin
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Krajowa Izba Gospodarki MorskiejKrajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją morskiego samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.


KIGM skupia ponad 130 firm działających w obszarach takich jak: przemysł okrętowy, stocznie wraz z ich kooperantami, obrót portowy, porty oraz przedsiębiorstwa działające na ich terenach, spedycja i transport, rybołówstwo wraz z przetwórstwem i handlem, handel międzynarodowy, usługi na rzecz gospodarki morskiej (np. firmy rzeczoznawczo-kontrolne, ubezpieczyciele, banki).

Kontakt:

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
ul. Bytomska 7 pok.33
70-603 Szczecin
tel.  + 48 091 430 84 48
fax. 48 091 430 84 48

www.kigm.pl
szczecin.kigm@wp.pl

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.