port Szczecin
Spółka
Zarząd
Dwa porty pod jednym zarządem

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest podmiotem powołanym Ustawą o portach i przystaniach morskich z dn. 20 grudnia 1996r. do zarządzania portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Szczecinie i Świnoujściu.


Przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej, a zakres jego działalności gospodarczej został ściśle określony w Ustawie i obejmuje:

  •     zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
  •     prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów,
  •     budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
  •     pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów,
  •     świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,

zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze staków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.


Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:

  •    Opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe
  •    Opłaty portowe
  •    Przychody z usług świadczonych przez podmiot zarządzający
  •    Wpływy z innych tytułów


Przychody z działalności Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeznacza na: budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności oraz pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.


Zakresem swej działalności Spółka Akcyjna objęła więc administrowanie portem, nie wchodząc w sferę działalności eksploatacyjnej na terenach portowych, których jest gospodarzem, jak również znajdujących się tam obiektów infrastruktury.


Funkcje eksploatacyjne związane z wykonywaniem usług portowych zostały w całości przejęte przez spółki eksploatacji portu.

Zarząd
photo
Krzysztof Urbaś
Prezes Zarządu

Urodzony w 1958 r. pochodzi z Gdyni i jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1982 roku związany był z Morskim Portem Handlowym w Gdyni, a w kolejnych latach zdobywał doświadczenie w handlu morskim, przy realizacji projektów spedycji i logistyki międzynarodowej  w branży portowo-morskiej w firmie Cargo Service Sp. z o.o.  Od 1998 zasiadał w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za rozwój Gdańskiego Terminala Kontenerowego S.A. Jako Dyrektor Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. w latach 2007-2008 opracował strategię Portu Gdańsk do roku 2030, strategię Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodarowania Portu Północnego. W kolejnych latach 2008-2010, będąc Prezesem Zarządu Siarkopol Gdańsk S.A., przeprowadził restrukturyzację  firmy. Od 2010 współwłaściciel i Prezes Zarządu Balquest Sp. z o.o. Gdynia. W latach 2017-2018 był dyrektorem spółki promowej z Grupy PŻM Unity Line, a ostatnio wiceprezesem spółki Żegluga Polska z Grupy PŻM. 

Kontakt:

Tel: +48 91 43 08 222
e-mail: info@port.szczecin.pl

photo
dr inż. Jacek Cichocki
Wiceprezes ds. Infrastruktury

Urodzony w 1965 roku. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. W latach 1990-2006 pracownik Instytutu Morskiego Odział w Szczecinie. W tym okresie zajmował się zagadnieniami z zakresu modelowania zjawisk hydrodynamicznych w ujściowym odcinku Odry. W 1998 uzyskał tytuł doktorski z zakresu budownictwa wodnego na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W latach 2007-2015 pełnił funkcję dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nadzorował m.in. kontrakt na budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu (tzw .gazoportu).

Kontakt:
Tel: +48 91 43 08 431
e-mail: info@port.szczecin.pl

photo
Daniel Stachiewicz
Wiceprezes ds. Ekonomiczno - Finansowych

Kontakt:
Tel: + 48 91 43 08 969
e-mailinfo@port.szczecin.pl

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.